خرید کارت عضویت یکساله فنی ‏یار و امداد خودرو

طلایی

150,000 تومان

 • اعزام امدادگر متخصص به صورت شبانه روزی به سراسرکشور

  نا محدود

 • حمل خودرو در شهر با خودروسوار و یدک‏کش تا اولین شهر/ تعمیرگاه تا30کیلومتر

  نا محدود

 • حمل خودرو در جاده با خودروسوار و یدک‏کش تا اولین شهر/ تعمیرگاه تا 50 کیلومتر

  نا محدود

 • تعویض تسمه ها درشرایط عادی و خودروهای قابل انجام

  نا محدود

 • تعویض لاستیک پنچر با زاپاس

  نا محدود

 • سوخت رسانی درصورت توقف خودرو به دلیل اتمام بنزین درشهر و جاده

  نا محدود

 • اتصال باطری به باطری اتصال و تست باطری و تست فیوزها

  نا محدود

 • ایاب و ذهاب رایگان

  نا محدود

نقره ای

100,000 تومان

 • اعزام امدادگر متخصص به صورت شبانه روزی به سراسرکشور

  هفت بار

 • حمل خودرو در شهر با خودروسوار و یدک‏کش تا اولین شهر/ تعمیرگاه تا30کیلومتر

  سه بار

 • حمل خودرو در جاده با خودروسوار و یدک‏کش تا اولین شهر/ تعمیرگاه تا 50 کیلومتر

  دو بار

 • تعویض تسمه ها درشرایط عادی و خودروهای قابل انجام

  یک بار

 • تعویض لاستیک پنچر با زاپاس

  یک بار

 • سوخت رسانی درصورت توقف خودرو به دلیل اتمام بنزین درشهر و جاده

  یک بار

 • اتصال باطری به باطری اتصال و تست باطری و تست فیوزها

  یک بار

 • ایاب و ذهاب رایگان

  هفت بار

برنزی

70,000 تومان

 • اعزام امدادگر متخصص به صورت شبانه روزی به سراسرکشور

  دو بار

 • حمل خودرو در شهر با خودروسوار و یدک‏کش تا اولین شهر/ تعمیرگاه تا30کیلومتر

  یک بار

 • حمل خودرو در جاده با خودروسوار و یدک‏کش تا اولین شهر/ تعمیرگاه تا 50 کیلومتر

  یک بار

 • تعویض تسمه ها درشرایط عادی و خودروهای قابل انجام

  -

 • تعویض لاستیک پنچر با زاپاس

  یک بار

 • سوخت رسانی درصورت توقف خودرو به دلیل اتمام بنزین درشهر و جاده

  -

 • اتصال باطری به باطری اتصال و تست باطری و تست فیوزها

  -

 • ایاب و ذهاب رایگان

  دو بار